Atış Poligonu

BİLSA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU HİZMETLERİ VE ATIŞ POLİGONUBizler, Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 14 sokak Avukatlar apartmanı bodrum Kat no 17 sayılı yerde,İçişleri Bakanlığının 25.11.2004 tarih ve 002 numaralı faaliyet izin belgesi ile faaliyet göstermekteyiz, ayrıca siz değerli müşterilerimize “en iyi hizmeti sunmak” amacı ile yine İçişleri Bakanlığının 6578 sayılarına kaydan Adana İlinde ilk olarak Atış Poligonu faaliyete geçirilmiş ve halen faaliyetine devam etmektedir.Poligon açmamızın amacı, ihtiyaç hisseden vatandaşlarımıza silah ve atış konusunda bilgilendirmek, güvenli atış yapabilmelerini ve atış becerilerini geliştirme imkanı sunmaktır.

  •  ATIŞ POLİGONUMUZUN ÖZELLİKLERİ

Atış Poligonumuz Avrupa standartlarında olup, her türlü tehlikelere karşı önlemleri alınmış, yalıtımlı,Maksimum 25 metreye kadar kademeli, durdurulabilen, 15 metre ara hedefli,aynı anda 3 kişinin rahatlıkla atış yapabileceği ,3 yollu geniş atış kulvarları olan,Uzman kadrosu ile atış öncesi ve sonrası silah bilgisi, kullanım ve bakım eğitimlerinin verildiği Bilgisayar-Slayt sistemli 40 kişilik eğitim salonu bulunan,Çift yönlü havalandırma sistemi ile kulvarlarda biriken barut dumanını en hızlı bir şekilde filtre edebilen ve havalandırması olan,  her yerden rahatça ulaşabileceğiniz şehir merkezinde bulunması özelliklerine sahip Adana İlinde tek özel tabanca atış poligonudur.

  •  ATIŞ POLİGONUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

1-18 yaşını doldurmuş, hiçbir ruhsatı bulunmayan bay ve bayan vatandaşlarımızın kimlikleri ile müracaatları halinde Poligonumuza ait silah ve mermiyi ücreti karşılığında alarak,2-18 yaşından küçük vatandaşlarımız yanlarında vasileri bulunmak ve kimliklerini ibraz etmek suretiyle,3-Bulundurma ruhsatlı tabancası bulunan vatandaşlarımızın Silah Nakil belgesi aldıktan sonra,4-Taşıma ruhsatlı tabancası bulunan vatandaşlarımızın ruhsat ve kimliklerini ibraz ettikleri takdirde,5-Özel Güvenlik Eğitimi veren tüm şirketlerin uygulamalı eğitim atışlarına,6-Bünyesinde silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi bulunduran Özel Güvenlik Şirketlerinin, tüm kamu ve özel kuruluşların hizmet içi eğitim atışlarına,7-Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alacak olan vatandaşlarımıza silah kullanma ve teknik bilgileri verilerek,Poligonumuzda atış imkanı sunulmaktadır.